UzayKaşifi

Venüs Hakkında Bilgiler

Venüs gezegeni hakkında temel bilgiler?
Venüs Merkür’den sonra Güneş’e en yakın 2. gezegen olmakla yanısıra, Güneş ve Ay’dan sonra Dünyadan görülen en parlak 3. objedir. Venüs adını antik Romada aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüsten alır. Gezegen yaklaşık olarak Dünya ile aynı boyutlarda ve aynı kitlede olduğu için, çoğu zaman Dünyanın ikizi olarak tanımlanır.

Kütlesi:  4,867,320,000,000,000 milyar kilogram (Dünyanın 0.815  kadarı).
Ekvator çapı:  12104  kilometre.
Kutup çapı:  12104  kilometre.
Ekvatoral Çevresi: 38025 kilometre.
Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız: 10,36 km/s
Yörüngedeki hızı: 35,02 km/s
Doğal uyduları: 0.
Yörünge uzaklığı: 108,209,475 km (0.73 AU)
Dünyadan uzaklığı: 41,400,000 km (0.28 AU)
Yörünge tamamlama süresi: 224,7 Dünya günü
Yüzey sıcaklığı:  462 ° C
Gezegen hakkında ilk kayıtlar : MÖ 17. yüzyıl, Babil astronotları tarafından.

 

VENÜSÜN DÜNYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI

VENÜS HAKKINDA BİLGİLER

Venüste bir gün bir yıldan daha uzundur. Venüsün kendi ekseninde yavaş dönmesi nedeniyle bir yılı (Güneş etrafında bir döngüsü) 225 Dünya günü kadar sürürken, bir günü (kendi ekseninde dönüşü) 243 Dünya gününe beraberdir.

Venüs Dünyadan görülen en parlak 3. objedir. Eski çağlarda gezegenin 2 ayrı gezegen olduğu sanılırdı. Bu yüzden Venüsün Zühre, Çolpan, Sabah Yıldızı veya Çoban Yıldızı gibi adları vardır.

Uzun zaman boyunca Venüsde hayat olduğuna inanılmıştır. 20. Yüzyılın ortalarına kadar bilim insanları Venüsün dinozorlar çağında olduğunu düşünümüştür.

Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin ismi bir erkek ismidir. Ancak Venüs kadın isimli tek gezegendir. Antik Romada aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs veya Afroditten kaynaklanıyor. Gök yüzünde parlak olduğu için,  “gökyüzünün parlak kraliçesi” anlamında bu ismin verildiği düşünülüyor.

Venera 3 (1965) uzay aracı

Görsel kaynak: http://talesofcuriosity.com/v/Great_Achievements_In_Space/i/Venera_3.jpg

Sovyetlerin Venüse yolladığı Venera 3 (1965) uzay aracı insan oğlu tarafından hazırlanmış, başka bir gezegende bulunan, en eski yapıdır. Aynı zamanda Venüs insan ırkı tarafından en çok uzay aracı gönderilen gezegendir.

Gezegenin  çapı Dünyadan 638 kilometre daha az ve kütlesi Dünyanın %81 kadardır. Bu benzerliklerden dolayı Venüs Dünyanın ikizi, kız kardeşi olarakta adlandırılıyor.

1961-1972 yıllar aralığında Venüse gönderilen  21 uzay aracından 14’ü başarısız olmuştur. Toplamda 40’tan  fazla uzay aracı Venüsü araştırmak için fırlatılmıştır.

Güneşe en yakın gezegen Merkür olmasına rağmen, Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Venüstür. Venüsün atmosferinin % 96.5 karbondioksitten ibaret olduğu için, buradaki bulutlar sera etkisi yaratarak Güneşten gelen sıcaklığın  gezegenden dışarı çıkmasına engel olmaktadır.  Ve neticede gezegende sıcaklık +462 dereceye kadar yükseliyor.

Güneş sisteminde doğal uydusu bulunmayan 2 gezegenden biri Venüs, diğeri de Merkürdür.

Gezegenin yüzeyi 300-400 milyon yaşındadır. Bu rakam Dünya yüzeyi için 100 milyon yıl hesab ediliyor.

Venüs Dünya ile aynı boyutlarda olmasına rağmen yüzey basıncı Dünyadan 92 kat daha güçlüdür.  Dünyada bu basınç okyanusun 1000 metre deriliğindeki basınça eşdeğerdir. Bu sebepten dolayı gezegene ulaşmayı başaran uzay aracları, gezegenin atmosferine girdikten bir kaç dakika sonra parçalanmıştır.

Venüse gönderilen ilk uzay aracı başarısız olmuştur. Gezegene gönderilmek üzere yapılmış Sputnik 7 uzay aracı, 1961. yılında Dünyanın yörüngesinden çıkmayı başaramamıştır.

Diğer tüm gezegenlerin Güneşin etrafında dönüşü saat yönünün aksi yönünde olduğu halde,  Venüs Güneş etrafında saat yönünde dönmektedir. Bunun nedeni, geçmişte gezegene  her hangi bir asteroid yada başka bir gök cisiminin çarpması ola bilir.

Venüs Dünyaya en yakın gezegendir. Ortalama Dünya ile olan uzaklığı 41 milyon kilometredir. Venüse en uzak gezegen ise Neptün gezegenidir