UzayKaşifi

Titan Uydusu Hakkında Bilgiler

Titan hakkında temel bilgiler.
Titan Satürnin en büyük uydusu olmakla beraber Güneş Sisteminde, Jüpiterin uydusu Ganymededen sonra ikinci en büyük uydudur. Eğer Titan Satürnin değil Güneşin yörüngesinde olsaydı, bir gezegen olarak tanımlanacaktı. Aynı zamanda Titan Güneş Sisteminde bulutlara ve atmosfere sahip gezegen benzeri  tek uydudur. Bilim adamları Titandakı koşulların, Dünyanın ilk dönemlerindeki koşulları ile benzer olduğuna inanmaktadırlar.

Kütlesi:  1.3452 x 1023 kg kilogram (Dünyanın 0.018  kadarı).
Çapı:  5150  kilometre.
Uydunun yerçekiminden kurtulmak için gereken hız: 2.639 km/s
Yörüngedeki hızı: 5.57 km/s
Yörünge uzaklığı: 1,221,870 km
Dünyadan uzaklığı: 1,275,846,290  km
Yörünge tamamlama süresi: 15.945 Dünya günü
Yüzey sıcaklığı:  -179.5° C
Uydu hakkında ilk kayıtlar : 25 mart 1655, Christiaan Huygens.

 

TİTANIN SATÜRN  İLE KARŞILAŞTIRILMASI
TITANIN SATÜRN ILE KARSILASTIRILMASI

TİTAN HAKKINDA GENİŞ BİLGİLER

Titan’nın keşif tarihi.
Titan 1655 yılında Hollanda gökbilimcisi Christiaan Huygens tarafından keşf edilmiştir.  Uydu adını antik Yunan tanrısı Cronusun kardeşi Titandan alır.

Titanın en belirgin özelliğinden biri bulanık ve ağır bir atmosfere sahip olmasıdır. Atmosferi çoğunlukla azot, metan, ve etan bulutlarından oluşmuştur.  Uydu her hangi bir manyetik alana sahip değildir.

Titanın iç kısımları kayalık be donmuş – buz halinde sudan ibarettir. Yüzeyi sıvı hidrokarbon gölleri ile kaplı olduğu bilinmektedir. Kayalık çekirdeğinin buz kristallar ile kaplı olduğu ancak hala sıcak su ve amonyak bir tabaka ile kaplı olduğu düşünülmüktedir.

Titanın yörünge süresiyle rotasyon süresi aynıdır. Yani  Satürnin etrafında bir tur attığı zaman kendi ekseninde de bir tur tamamlamış oluyor.

Bilim adamları Titanda canlı hayatın (mikro canlılar)  var ola bileceğine inanmaktadır. Bunun üzere 2020 yılında NASA Titanda canlı hayat arayışı için bir misyon planlamıştır.

Voyager uzay aracı 1980 yılında Ganymedenin Güneş Sisteminde en büyük uydu olduğunu tespit edene kadar, Titanın Güneş Sisteminin en büyük uydusu olduğu düşünülmekte idi.

Bilim adamları Titan’da karbon ve hidrojen içeren organik moleküllerin olduğunu söylemektektedirler.

Şimdiye kadar bir çok uzay araçları görev yolunda iken Titanın resimlerini  çekerek dünyaya yollamıştır. Ancak bir tek Huygens uzay aracı uydunu ziyaret etmiştir. Ocak 14, 2005 tarihinde başarılı bir şekilde uydunun yüzeyine inen araç bir buçuk saatlik bir sürede mühim veriler toplayarak yollamıştır.  Bu inişle Huygens uzay aracı güneş Sistemi misyonlarında en uzak noktaya iniş yapan ilk araç olmuştur.

 

Görsel: ESA

Kaynaklar:
[Kaynak 1] [Kaynak 2] [Kaynak 3] [Kaynak 4]