UzayKaşifi

Güneş Sistemi Hakkında Bilgiler

Güneş Sistemi, 4.6 milyar yıl önceden var olan, Güneşle beraber onun çekim gücüne kapılan, gezegenler,cüce gezegenler, gezegen ve cücegezegenlerin uyduları,asteroidler,kuyruklu yıldızlar ve diğer tüm gök cisimlerinin olduğu bölgedir. Güneş Sisteminin tam merkezinde, onun oluşmasına neden olan yıldızımız, Güneş dayanmaktadır. Güneş bu sistemin en büyük üyesi olmakla beraber, çok devasa bir boyuta,kitleye ve çekim gücüne sahiptir. Güneş’in kitlesi Güneş Sistemi kitlesinin yüzde 99.86 kadarını oluşturmaktadır.

Güneş sistemi ve gezegenler 
Sarı cüce yıldız olarak sınıflandırılmış Güneşin etrafında 8 gezegen, 5 cüce gezegen, bu gezegenlerin 180’den çok uydusuz, sayısız asteroid ve kuyruklu yıldız dönmektedir.  Güneş Sisteminde  sekiz gezegen var.  Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Gezegenler yoğunluk, oluşum ve Güneşten uzaklıklarına göre 2 sınfa bölünmüştür: İç gezegenler ve Dış gezegenler.
İç gezegenler kayalıklardan oluşmuş, yoğunlukları çok olan  ve Güneşe yakın gezegenlerdir. İç gezegenler 4 adettir. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars.
Dış gezgenler de 4 adettir: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.
Güneş sistemi gezegenleri.
Gezegenlerin Güneşten uzaklıklarına  göre sıralaması  ve Güneşten olan mesafeleri şu şekildedir :

Merkür           –        57,909,227  km.
Venüs             –        108,209,475 km.
Dünya             –        149,598,262 km.
Mars               –        227,936,637 km.
Jupiter            –        778 340 821 km.
Satürn            –        1,426,666,422 km.
Uranüs               –    2,870,658,186 km.
Neptun          –        4,498,396,441 km.
Güneş Sisteminde en büyük gezegen hangisidir?  Diye sorarsanızGüneş Sisteminde en büyük gezegen Jüpiterdir.

Güneş Sisteminde en küçük gezegen hangisidir? Diye sorarsanızGüneş Sisteminde en küçük gezegen Merkürdür.

Güneşe en yakın gezegen. 
Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Diye sorarsanız: Güneşe en yakın gezegen Merkürdür.

Güneşe en uzak gezegen.
Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Diye sorarsanız: Güneşe en uzak gezegen Neptündür.

Dünyaya en yakın gezegen.
Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? Diye sorarsanız: Dünyaya en yakın gezegen Venüstür.

Güneş Sisteminde en çok uydusu olan gezegen hangisidir? Diye sorarsanız: Güneş Sisteminde en çok uydusu olan gezegen Jüpiterdir.

Güneş Sisteminde en az uydusu olan gezegen hangisidir? Diye sorarsanız: Güneş Sisteminde en az uydusu olan gezegen Dünyadır.  Venüs ve Merkürün uyduları yoktur.

En sıcak gezegen Venüster. En soğuk gezegen ise Neptündür.

Plüton gezegenmidir? 2005 yılına kadar Plüton bir gezegen olarak kabul edilmiştir. Fakat 2005’te Plüton büyüklüğünde olan Eris keşf edildiği zaman, Plütonun bir gezegen değil de cüce gezegen olduğuna karar verilmiştir.  Yani, hayır Plüton bir gezegen değildir.

Güneş Sisteminde  5 cüce gezegen vardır.  Ceres, Plüton, Haumea, Makemake ve Eris.
Cücüe gezegenlerin Güneşten uzaklıklarına  göre sıralaması ve Güneşten olan mesafeleri şu şekildedir :

  1. Ceres               –        413,690,250 km.
  2. Plüton             –        5,874,000,000 km.
  3. Haumea          –       6,432,011,461 km.
  4. Makemake     –       6,783,345,606 km.
  5. Eris                  –        10,180,122,852 km.