UzayKaşifi

Dione Hakkında Bilgiler

Dione Satürn’ün en büyük dördüncü doğal uydusudur.  İtalyan gök bilimcisi Giovanni Domenico Cassini tarafından 1684 yılında keşfedilen Dione uydusu, Saturn IV olarakta bilinmektedir. 1847  yılına kadar resmi bir isimi olmayan, Dione’nın adı eski Yunan mitolojisinde olan aynı adlı tanrıçanın adına ithafen verilmiştir. Güneş Sisteminde en büyük on beşinci uydu olan Dione’nın, Satürn etrafında bir döngünü 2.7 Dünya gününe beraberdir. Uydu Satürnden 377,400 km uzaklıkta konumlanmış ve bu da yaklaşık olarak Ay’ın Dünyadan uzaklığı kadardır. Dione yüzeyinde bazı büyük çapta karaterlere sahiptir. Bu kraterlerin 100 km kadar genişliktedir. Uydu hakkında Voyager 1 ve Cassini-Huygens uzay aracları mühim bilgiler toplamıştır.

Kütlesi:  1,095,745,430,185,280 milyon  kilogram (Dünyanın 0.000328 kadarı).
Çapı:  561.7 kilometre.
Ekvatoryal Çevresi: 3529.3 kilometre.
Uydunun yerçekiminden kurtulmak için gereken hız: 0.510228 km/s
Yörüngedeki hızı: 10.0278 km/s
Yörünge uzaklığı: 377,415 km
Yörünge tamamlama süresi: 2.736 Dünya günü
Yüzey sıcaklığı:  -186° C
Uydu hakkında ilk kayıtlar : 21 Mart 1684, Giovanni Domenico Cassini tarafından.
Kaynaklar:
[Kaynak 1] [Kaynak 2] [Kaynak 3]