UzayKaşifi

Callisto Hakkında Bilgiler

Callisto hakkında temel bilgiler.
Callisto Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiterin uydularından en büyük ikinci uydusudur. Callistonun boyutları yaklaşık olarak Merkür gezegeni boyutlarındadır. Uydu 1610 yılında İtalyan gökbilimcisi Galileo Galilei tarafından keşfedilmiş ve 4 Galilei uydusundan biridir (Diğer 3 uydu – Ganymede, İo ve Europadır). Callistonun yüzeyinde neredeyse hiç bir jeolojik aktivite rastlanamadığı için, bazen Ölü Dünya olarak da adlandırılıyor. 4 milyardan fazla yaşı olan Callisto Güneş Sisteminde en yaşlı uydulardan biridir.

 

Kütlesi:  107,593,737,963,819 milyar kilogram (Dünyanın 0.018  kadarı).
Çapı:  4820.6 kilometre.
Ekvatoryal Çevresi: 15,144.4 kilometre.
Uydunun yerçekiminden kurtulmak için gereken hız: 2.441 km/s
Yörüngedeki hızı: 8.204 km/s
Yörünge uzaklığı: 1,882,700 km
Yörünge tamamlama süresi: 16.6890184 Dünya günü
Yüzey sıcaklığı:  -139.15° C
Uydu hakkında ilk kayıtlar : 7 Ocak 1610, Galileo.

 

CALLİSTONUN JUPİTER  İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 CALLİSTONUN JUPİTER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

CALLİSTO HAKKINDA BİLGİLER

Callisto Güneş Sistemimizde olan diğer tüm uydu ve gezegenlerden en çok kraterli objedir. Yüzeyindeki kraterlerin kendi yaşına nazaran yeni ve çarpışmalar sonucunda oluştuğuna inanılmaktadır. Yarı kayalı, yarı buzlu olan Callisto, karbondioksit, silkat toz ve kaya parçalarından oluşmuştur.

Callisto’da her hangi bir aktivite bulunmamıştır. Yüzeyindeki özelliklerin çarpışmalar sonucunda oluşulduğu düşünülmektedir.

Callisto’nun en büyük özelliklerinden biri de sahip olduğu büyük kraterdir. Valhalla adlandırılan bu krater 360 km boyunca uzanmış ve sonrasında halkalar şeklinde 1900 km  mesafeye kadar devam etmiştir. Kraterin 2 ila 4 milyar yıl öncesinde meydana geldiğine inanılmaktadır.

Galileo uzay aracı Callistonun ince bir atmosfere sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu atmosfer çoğunlukla karbondioksitten oluşmuş durumdadır.

Callisto ve Ganymede Jupiterin yörüngesinde değil de, Güneşin yörüngesinde konumlanmış olsalardı, uydu değil birer gezegen olarak tanımlanacaklardı.

Dünyadan bir teleskopla bakıldığında, Callisto uydumuz Ay’dan daha parlaklak görünmektedir.

Callisto Galilei uydularından 4. uydudur ve Galileo tarafından keşif edildiğinde ona gezegenden uzaklığına göre  Jupiter IV adını vermiştir.  Fakat yakın geçmişte bilim adamları ona Yunan mitolojisinde Lycaon’ın güzel kızı olan Callistonun adını vermiştir.

Callisto Merkür ile aynı boyutlarlardadır. Fakat Merkür 3 kat  veya 222510262036181 milyar kilogram daha ağırdır.

Callisto Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini ve New Horizons misyonları zamanı araştırılmış, bu uzay aracları tarafından resimler ve bulgular yollamıştır.

NASA’nın 2040 yılına kadar Callisto’da bir üs kurarak, Jüpiter sistemini daha detaylı bir şekilde öğrenme için bir planı vardır. Fakat planın gerçekleştirileceği konusunda kesin bir karar verilmemiştir.

[Kaynak 1] [Kaynak 2] [Kaynak 3] [Kaynak 4]